Anasayfa   Hakkımızda   Online Teklif Al   Poliçe Vade Hatırlat   Bize Ulaşın  
 
  Online Teklif Al
  Poliçe Sorgulama
 
  Kaza Tespit Tutanağı
  Kaza Anında Ne Yapmalıyız?
  Kasko Değer Listesi
  Poliçe Vade Hatırlatma
  DASK Prim Hesaplama
 
 
İşyeri Sigortası
 

İşyeri Paket Poliçesi

Tam kagir yapılarda ticari faaliyet gösteren işletmeler ile küçük ölçekli sanayi yatırımları için hazırlanmış poliçelerdir. Bu poliçelerde yangın ve ek teminatları yanında hırsızlık, cam kırılması, 3 şahıs sorumluluk, emniyeti suistimal, taşınan para, ferdi kaza, makina kırılması, elektronik cihaz, alternatif işyeri masrafları, gıda bozulması v.b. gibi birçok teminatlar da yer alabilir.

Ek Teminatlar

1) Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör Teminatı: Grev / lokavt esnasında veya halk hareketleri esnasıda veya kötü niyet besleyen kişiler tarafından verilen zararları karşılar.
2) Dahili Su Teminatı : Ev ve işyeri içindeki kalorifer, su veya kanalizasyon tesisatından sızmalar, geri tepmeler sonucu oluşacak zararları karşılar.
3) Sel ve Su Baskını Teminatı : Yağışlar nedeniyle oluşan sel veya su baskını sonucu doğacak maddi kayıpları karşılar.
4) Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı : Deprem ve yanardağ püskürmesinin neden olacağı tüm zararları karşılar.
5) Yer Kayması Teminatı : Binanın inşa edilmiş olduğu arsa ve etrafında oluşan toprak çökmesi ve yer kaymasının neden olduğu zararları karşılar.
6) Duman Teminatı : Bacaya bağlanmış cihazların olağan dışı veya hatalı çalışması sonucu çıkan dumanın sebep olacağı maddi kayıpları karşılar.
7) Kar Ağırlığı Teminatı : Çatı üzerinde biriken karın ağırlığı nedeniyle sigorta konusu bina, bina içindeki eşyaların ıslanması ve çatıda oluşan hasardan dolayı meydana gelecek hasarları karşılar.
8) Kara Taşıtları Teminatı : Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı değerlere çarpması sonucu oluşan zararları karşılar.
9) Hava Taşıtları Teminatı : Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu sigortalı değerlerde oluşacak zararları karşılar.
10) Deniz Taşıtları Teminatı : Motorlu ve motorsuz deniz taşıtlarının sigortalı değerlere çarpması sonucu oluşacak zararları karşılar.
11) Fırtına Teminatı : Fırtınanın ve bu esnada sürüklenen nesnelerin çarpması sonucu sigortalı değerlerde oluşacak zararları karşılar.
12) Enkaz Kaldırma Teminatı : İş yeri paket poliçesi ile teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi sonucu oluşacak enkazın kaldırılması için yapılan masrafları karşılar.
13) Kar Kaybı - İş Durması Teminatı : Yangın ve diğer risklerin gerçekleşmesinden dolayı işletmenin üretim yapamaması ve bundan dolayı brüt karda meydana gelebilecek kayıpları karşılar.
14) Alternatif İşyeri Masrafları Teminatı : İş yeri paket poliçesi ile teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi sonucu sigortalı işyerinde meydana gelen zarar dolayısıyla alternatif işyeri oluşturulması esnasında yapılan masrafları poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılar.

Riskin Ölçülmesi

1) Riskin Yapı Tarzı :

- Tam Kagir Binalar ; Dış ve iç duvarları ile tavan ve tabanları beton,taş,tuğla,briket gibi malzeme kullanılarak inşa edilen yapılardır.
- Yığma Kagir Binalar ; Dış duvarları beton,taş,tuğla,briket, taban ve tavanları ahşap,çatıları kiremit,eternit ve çeşitli levhalar ile örtülü yapılardır.
- Diğer ; Tam kagir ve yığma kagir olmayan,ahşap,çatma ve kerpiç gibi yapılardır.

2) Riskin Kullanım Tarzı ve Yerleşimi :

- Ticari Riskler; İçinde emtea satılan veya depo edilen veya hizmet verilen yerler ile emek ağırlıklı işletmelerdir (mağazalar,dükkanlar,lokantalar vb.).
- Sınai Riskler; Ham,yarı mamül,mamül ve madde kullanılarak makinalarla üretim yapılan fabrika, imalathane gibi tesislerdir.

Aşkın Sigorta

Sigortalanacak tesisin bedeli olduğundan yüksek gösterilerek sigortalanırsa buna aşkın sigorta denir.Aşkın sigorta yaptırılması fazla prim ödenmesine sebep olur, hasar anında sigortacının sorumluluğu tesisin gerçek değeri ile sınırlıdır.

Eksik Sigorta

Sigortalanacak tesisin bedeli olduğundan düşük gösterilerek sigortalanırsa buna eksik sigorta denir.Hasar anında binalar,makina tesisat,demirbaş ve emtea için günün koşullarına göre rayiç değerler belirlenir ve teminat bu değerler üzerinden alınır.Ülkemizde yaşanan enflasyon nedeniyle değer kaybı oluşmaması için enflasyona endeksli poliçe satın alınmak gerekir.

İşyeri Paket Poliçesi Alınırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Sigortalanan varlıkların gerçek değerleri üzerinden poliçe düzenlenmesi,
- Enflasyondan korunma teminatı alınması,
- Bilgilerin doğru ve tam olarak sigortacıya ulaştırılması,
- Gerekli olan teminatların belirlenmesi, eksik ya da fazla teminat alınmaması,
- Poliçe ile ilgili peşinat ve taksitlerin tarihlerinde ödenmesi,